MÁY GPS GARMIN OREGON 650

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GPS-OREGON 650: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------  Bộ máy GPS-OREGON 650 và phụ kiện gồm:1. Một máy GPS OREGON 650.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn sử dụng.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY GARMIN GPS ETREX SUMIT HC

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS ETREX SUMIT HC: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN  + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS ETREX SUMIT HC và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS Etrex Sumit HC.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Hai pin AA. 5. Một dây đeo máy.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ TRIMBLE GPS-JUNO SB

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GPS-JUNO SB: + Hãng sản xuất: TRIMBLE – USA+ Xuất xứ: USA + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy TRIMBLE GPS-JUNO SB và phụ kiện gồm: 1. Một máy TRIMBLE GPS-JUNO SB.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn sử dụng.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS-MAP62S

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS-MAP62S:+ Hãng sản xuất: GARMIN – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-MAP 62S và phụ kiện gồm:1. Một máy GPS-Map 62S.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS ETREX10

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN-GPS ETREX10: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN-GPS-ETREX 10 và phụ kiện gồm:1. Một máy GARMIN-GPS-ETREX 10.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn sử dụng.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA  

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY GPS 1 TẦN GARMIN ETREX20X

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS ETREX20X:+ Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐCTHANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS ETREX-20X và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS ETREX20X.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn. 4. Một cáp kết nối mày tính USB +  phần mềm 5. Cài sẵn bản đồ Việt Nam

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS ETREX20

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS ETREX20:+ Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS ETREX20 và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS ETREX20.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn. 4. Một cáp kết nối mày tính USB +  phần mềm 5. Cài sẵn bản đồ Việt Nam

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS ETREX30

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GPS GARMIN ETREX30: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS ETREX30 và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS ETREX30.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Một cáp kết nối mày tính USB +  phần mềm 5. Cài sẵn bản đồ Việt Nam

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS78S

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN – GPSMAP 78S:+ Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-MAP 78S và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPSMap 78S.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS78

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN – GPS78: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-78 và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS78. 2. Một bao đựng máy. 3. Một sách hướng dẫn. 4. Một dây deo máy.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS76CSX

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS76CSX: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS76CSX và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS-76CSX. 2. Một bao đựng máy. 3. Một sách hướng dẫn. 4. Một dây deo máy.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS72H

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS72H: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-72H và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS72H. 2. Một bao đựng máy. 3. Một sách hướng dẫn. 4. Một dây đeo máy. TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA MÁY ĐỊNH VỊ GPS CẦM TAY: – Máy định vị GPS 72H được thiết kế rắn chắc, là máy định vị dùng trên đất liền và vùng gần bờ, nó đưa ra vị trí chính xác cho việc sử dụng dữ liệu nằm trong vùng mở động vùng định vị Waas. Thiết bị cầm tay này cung cấp một vị trí chính xác trong bán kính tối đa là 3m, nó là thiết bị được thiết kế cho việc đi câu, đi biển và cả đi tản bộ. – Máy định vị GPS 72H có đầy đủ những tính năng của một máy định vị, nó có thể tải về các dữ liệu về vùng bờ biển, dân số của các thành phố và còn nhiều hơn thế, nó cung cấp khá chi tiết bề bản đồ của nước Mỹ, các cột thuỷ triều sử dụng bản đồ mapsource, bạn có thể tài về các khu vui chơi giải trí mà bạn yêu thích. – Máy định vị  GPS 72H không thấm nước theo tiêu chuẩn IPX7, nó có thể chịu được ở độ sâu là 1 mét và tối đa trong vòng 30 phút, có thể nổi trên mặt nước, chịu va đập. – Thiết bị bao gồm sách hướng dẫn sử dụng, dây đeo, tờ hướng dẫn sử dụng nhanh, giao diện thân thiện với người sử dụng cho phép bạn định vị không cần phụ thuộc vào thời gian. Máy định vị  GPS 72H luôn cho bạn biết bạn đang ở đâu,  cả nơi bạn sẽ đến và còn tìm đường về nhà giúp bạn. – Máy định vị vệ tinh bắt được 12 kênh vệ tinh, có 9 phím truy cập trực tiếp vào các chức năng cài đặt bên trong của máy, màn hình hiển thị lớn, độ tương phản cao FSTN, màn hình đen trắng , bàn phím lớn rất dễ dàng cho việc quan sát trong điều kiện ánh sáng luôn thay đổi.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS72

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS72: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy Garmin GPS72 và phụ kiện gồm:Một máy GPS72. Một túi đựng máy. Một sách hướng dẫn. Một dây deo máy.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS78SC

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN-GPSMAP 78SC:+ Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángTẶNG THẺ VIP TRỊ GIÁ 1.000.000ĐGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-MAP 78SC và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPSMap 78SC.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi