MÁY ĐỊNH VỊ GPS GARMIN OREGON 650

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GPS-OREGON 650: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------  Bộ máy GPS-OREGON 650 và phụ kiện gồm:1. Một máy GPS OREGON 650.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn sử dụng.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS ETREX...

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS ETREX SUMIT HC: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN  + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS ETREX SUMIT HC và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS Etrex Sumit HC.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Hai pin AA. 5. Một dây đeo máy.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ TRIMBLE GPS-JUNO SB

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GPS-JUNO SB: + Hãng sản xuất: TRIMBLE – USA+ Xuất xứ: USA + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy TRIMBLE GPS-JUNO SB và phụ kiện gồm: 1. Một máy TRIMBLE GPS-JUNO SB.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn sử dụng.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS-MAP62S

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS-MAP62S:+ Hãng sản xuất: GARMIN – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-MAP 62S và phụ kiện gồm:1. Một máy GPS-Map 62S.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS ETREX10

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN-GPS ETREX10: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN-GPS-ETREX 10 và phụ kiện gồm:1. Một máy GARMIN-GPS-ETREX 10.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn sử dụng.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA  

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS ETREX20X

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS ETREX20X:+ Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS ETREX-20X và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS ETREX20X.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn. 4. Một cáp kết nối mày tính USB +  phần mềm 5. Cài sẵn bản đồ Việt Nam

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS ETREX20

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS ETREX20:+ Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS ETREX20 và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS ETREX20.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn. 4. Một cáp kết nối mày tính USB +  phần mềm 5. Cài sẵn bản đồ Việt Nam

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS ETREX30

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GPS GARMIN ETREX30: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS ETREX30 và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS ETREX30.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Một cáp kết nối mày tính USB +  phần mềm 5. Cài sẵn bản đồ Việt Nam

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS78S

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN – GPSMAP 78S:+ Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-MAP 78S và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPSMap 78S.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS78

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN – GPS78: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-78 và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS78. 2. Một bao đựng máy. 3. Một sách hướng dẫn. 4. Một dây deo máy.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS76CSX

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS76CSX: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS76CSX và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS-76CSX. 2. Một bao đựng máy. 3. Một sách hướng dẫn. 4. Một dây deo máy.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS72H

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS72H: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-72H và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPS72H. 2. Một bao đựng máy. 3. Một sách hướng dẫn. 4. Một dây đeo máy. TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA MÁY ĐỊNH VỊ GPS CẦM TAY: – Máy định vị GPS 72H được thiết kế rắn chắc, là máy định vị dùng trên đất liền và vùng gần bờ, nó đưa ra vị trí chính xác cho việc sử dụng dữ liệu nằm trong vùng mở động vùng định vị Waas. Thiết bị cầm tay này cung cấp một vị trí chính xác trong bán kính tối đa là 3m, nó là thiết bị được thiết kế cho việc đi câu, đi biển và cả đi tản bộ. – Máy định vị GPS 72H có đầy đủ những tính năng của một máy định vị, nó có thể tải về các dữ liệu về vùng bờ biển, dân số của các thành phố và còn nhiều hơn thế, nó cung cấp khá chi tiết bề bản đồ của nước Mỹ, các cột thuỷ triều sử dụng bản đồ mapsource, bạn có thể tài về các khu vui chơi giải trí mà bạn yêu thích. – Máy định vị  GPS 72H không thấm nước theo tiêu chuẩn IPX7, nó có thể chịu được ở độ sâu là 1 mét và tối đa trong vòng 30 phút, có thể nổi trên mặt nước, chịu va đập. – Thiết bị bao gồm sách hướng dẫn sử dụng, dây đeo, tờ hướng dẫn sử dụng nhanh, giao diện thân thiện với người sử dụng cho phép bạn định vị không cần phụ thuộc vào thời gian. Máy định vị  GPS 72H luôn cho bạn biết bạn đang ở đâu,  cả nơi bạn sẽ đến và còn tìm đường về nhà giúp bạn. – Máy định vị vệ tinh bắt được 12 kênh vệ tinh, có 9 phím truy cập trực tiếp vào các chức năng cài đặt bên trong của máy, màn hình hiển thị lớn, độ tương phản cao FSTN, màn hình đen trắng , bàn phím lớn rất dễ dàng cho việc quan sát trong điều kiện ánh sáng luôn thay đổi.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS72

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN GPS72: + Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy Garmin GPS72 và phụ kiện gồm:Một máy GPS72. Một túi đựng máy. Một sách hướng dẫn. Một dây deo máy.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS TRIMBLE R3

MÁY ĐỊNH VỊ GPS 1 TẦN TRIMBLE-R3: + Hãng sản xuất: TRIMBLE – USA + Xuất xứ: USA + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------ Bộ máy GPS TRIMBLE-R3 và phụ kiện gồm:  – 03 máy định vị vệ tinh GPS TRIMBLE-R3 – 06 Pin XB 2400mAh 7,4 V – 02 bộ nạp C100A và cáp nguồn – 03 thước đo chiều cao Hilock – 01 cáp truyền số liệu Com – USB – 01 đĩa phần mềm xử lý số liệu – 03 ốc nối máy – 03 túi đựng máy TÍNH NĂNG NỔI TRỘI MÁY ĐỊNH VỊ GPS : Máy Trimble® R3 GPS một tần số là sự kết hợp hoàn hảo cả phần cứng lẫn phần mềm, với giao diện thân thiện mang lại sự tiện dụng cho người dùng.Hệ thống Trimble R3 với độ chính xác cao dưới cm, hoạt động với bất kỳ điều kiện thời tiết nào.The Trimble R3 GPS với kỹ thuật Trimble Maxwell tần số kép, bạn có thể hoàn toàn tin cậy vào kết quả đạt được.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS HUACE X20

MÁY ĐỊNH VỊ GPS 1 TẦN HUACE-X20: + Hãng sản xuất: HUACE - Trung Quốc + Xuất xứ: Trung Quốc + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GPS HUACE X20 và phụ kiện gồm: – 03 máy định vị vệ tinh GPS Huace X20 – 06 Pin XB 2400mAh 7,4 V – 02 bộ nạp C100A và cáp nguồn – 03 thước đo chiều cao Hilock – 01 cáp truyền số liệu Com – USB – 01 đĩa phần mềm xử lý số liệu – 03 ốc nối máy – 03 túi đựng máy ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY ĐỊNH VỊ GPS HUACE X20: Huace (CHC) công ty chuyên  sản xuất GPS dành riêng cho các ứng dụng Khảo sát và các giải pháp với các sản phẩm GPS chính xác cao. Trong 5 năm qua, Huace đã cung cấp GPS tiên tiến hàng ngàn sản phẩm trong thị trường Trung Quốc như đất Khảo sát, hàng không, hàng hải, quân sự, Điện lực, khai thác mỏ, lâm nghiệp, vv Tích hợp ăng-ten GPS và thiết bị thu, GPS Huace X20 lần đầu tiên được sản xuất vào năm 2004 dựa trên cắt cạnh technology.Built GPS mới nhất để đáp ứng tiêu chuẩn quân sự, đơn vị là gồ ghề.Với tiết kiệm điện năng của nó, nhanh chóng định vị và sửa chữa các vị trí cao độ chính xác công nghệ X20 là lý tưởng cho tất cả các lĩnh vực ứng dụng GPS.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS TRIMBLE RTK R6

MÁY GPS 2 TẦN TRIMBLE-R6:   + Hãng sản xuất: Trimble – USA.   + Xuất xứ: USA   + Chất lượng: Mới 100%.   + Bảo hành: 2 năm.GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS TRIMBLE RTK R4

MÁY GPS Trimble RTK R4:   + Hãng sản xuất: Trimble – USA   + XUẤT XỨ: USA   + Chất lượng: Mới 100%.   + BẢO HÀNH 2 NĂMGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA MÁY ĐỊNH VỊ GPS 2 TẦN TRIMBLE R4: Máy thu GPS Trimble R4 cùng với những phần mềm Trimble kỹ thuật số Fieldbook cung cấp cho khảo sát độ chính xác, tính ổn định và đô tin cậy chắc chắn.Tính hoàn thiện của máy GPS đó là nhẹ, gọn nhẹ, cáp miễn phí và cung cấp dễ dàng của việc sử dụng một máy thu tích hợp với độ tin cậy khó phổ biến của bộ điều khiển Trimble Recon ®. Chúng tôi đề xuất kết hợp các với những bộ phận GNSS sức mạnh của Trimble và xử lý dữ liệu quang học và phần mềm phân tích, máy thu Trimble Trung tâm kinh doanh (tùy chọn) để hoàn thành hệ thống. Máy thu Trimble R4 RTK hệ thống tiêu chuẩn đi kèm với GPS L1 và L2 với một nâng cấp có sẵn cho GLONASSDòng máy thu 02 tần số độ chính xác cao, ứng dụng trong công tác thành lập lưới khống chế cấp cao phục vụ cho công tác thành lập bản đồ trên cạn lẫn dưới nước. Với công nghệ kết nối không dây thuận tiện cho khảo sát ngoại nghiệp. Hệ thống thu 72 kênh: GPS, Glonass, SBAS. Hệ thống đo tĩnh, tĩnh nhanh, đo động, đo động thời gian thực (RTK). Cự ly đo RTK 3-5km (10km tùy chọn radio phát).

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS TRIMBLE RTK 5800

MÁY ĐỊNH VỊ GPS TRIMBLE 5800:  + Hãng sản xuất: Trimble – USA.   + Xuất xứ: USA   + Chất lượng: Mới 100%.   + Bảo hành: 2 năm.ƯU ĐIỂM CỦA MÁY ĐỊNH VỊ GPS Trimble 5800: – Máy GPS Trimble 5800 + Máy thu GPS tích hợp có thể sử dụng làm máy di động hoặc máy cố định – Máy rất linh hoạt: siêu nhẹ, không cần cáp nối, dễ sử dụng. – Máy có độ chính xác và tin cậy cao. – Máy GPS 5800 và thiết bị điều khiển Trimble ACU lắp trên sào đo. – Hệ thống máy GPS tích hợp không dây, siêu nhẹ. + Hệ thống máy GPS Trimble 5800 tích hợp 01 máy thu GPS 2 tần số, ăng ten GPS, thiết bị thu radio thu UHF và pin trong. + Trimble 5800 là hệ thống máy tích hợp hoàn toàn không cần cáp nối, với 2MB bộ nhớ trong, nó rất hiệu quả cho đo xử lý sau: đo tĩnh và đo động (kiểu đo stop-and-go). + Trimble 5800 có thể được dùng làm máy cố định (base station).  

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS TOPCON RTK GB1000

MÁY ĐỊNH VỊ GPS RTK TOPCON-GB1000:  + Hãng sản xuất: Topcon - Japan   + XUẤT XỨ: Japan   + Chất lượng: Mới 100%.   + BẢO HÀNH 2 NĂMTÍNH NĂNG NỔI TRỘI RTK TOPCON Hệ thống máy GPS GB-1000 của hãng Topcon cung cấp được tính năng nâng cao tần số kép, hai chùm, GPS + máy thu bảng được thiết kế bên trong chắc chắn, máy nhỏ gọn có tính năng một màn hình hiển thị Minter đơn giản với đèn LED được cung cấp theo dõi vệ tinh, pin, và tình trạng ghi âm. GB-1000 có đặc điểm nổi bật: Bên trong của nó là mô hình con chip ® của chúng với 40 kênh phổ biến có thể theo dõi tất cả các tín hiệu của một trong hai tần số L1 hoặc L2 GPS. Nó kết hợp các phát minh mới của chúng để xử lý tín hiệu, giảm thiểu tác động và tính năng theo dõi co-op , Topcon GPS là sản phẩm tốt nhất trong lĩnh vực này cho tiếp nhận tín hiệu mạnh dưới tán cây và chỗ thấp

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS SOUTH RTK S82 NEW

MÁY ĐỊNH VỊ GPS SOUTH RTK S82 NEW:  + Hãng sản xuất: SOUTH – China.   + Xuất xứ: China   + Chất lượng: Mới 100%.   + Bảo hành: 2 năm.BỘ MÁY ĐỊNH VỊ SOUTH RTK S82 NEW BAO GỒM:02 Máy chủ (01 Base và 01Rover) 02 Valy bảo vệ máy 01 Radio 25W 02 Pin 2300mAh 01 Sạc pin 02 Antena (Base và Rover) 01 Cáp nối Antena Radio 02 Cáp đa năng 01 Cáp nguồn 02 Thân nối 02 Đế rọi tâm 01 Thước cuộn 01 Sổ ghi điện tử 01 Sào nối Đầu máy Rover 01 Kẹp sổ ghi 01 Đĩa CD phần mềm 01 Sách hướng dẫn sử dụng 01 Phiếu bảo hành 01 Chân máy hợp kim nhôm 01 Thẻ bảo hành 01 Đĩa CD phần mềm trút dữ liệu

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS LEICA RTK GNSS...

MÁY GPS 2 TẦN LEICA RTK GNSS GS15: + Hãng sản xuất: Leica – Thụy Sỹ. + Xuất xứ: Thụy sỹ. + Chất lượng: Mới 100%. + Bảo hành 2 năm. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY ĐỊNH VỊ GPS Leica RTK GNSS–GS15: Leica Viva GNSS GS15 – Công nghệ của tương lai: Nhờ có kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về công nghệ định vị vệ tinh của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, Leica GNSS GS15 thực sự là công nghệ đón đầu, dành cho những nhà trắc địa yêu thích và ham muốn khám phá thế giới công nghệ GNSS. Thừa hưởng những công nghệ tiến tiến nhất về truyền thông như internet, truyền tín hiệu số trên định dạng CDMA, công nghệ truyền dãn không dây Bluetooth và áp dụng thành thạo công nghệ “NHÚNG”, Leica GNSS GS15 đã cung cấp một công nghệ GNSS tiến tiến nhất với các giao thức và giao diện thuận tiện cho người sử dụng. Với thiết kế ăng ten tích hợp liền máy thu và khả năng kết nối với Viva TPS tạo thành hệ thống SmartStation, Leica GNSS GS15 có thể giải quyết mọi bài toán trắc đạc địa hình, quan trắc dịch chuyển, theo dõi biễn dạng bề mặt trái đất … một cách chính xác. TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA GNSS GS15:  – Ăng ten tích hợp với máy thu: + Kích thước nhỏ, nhẹ + Độ nhạy cao + Các lựa chọn 1 tần số, 2 tần số hoặc đa tần số – Kết hợp với Viva TPS tạo thành hệ thống SmartStation + Hệ thống nguồn mở linh động + Khả năng làm việc độc lập hoặc kết hợp với Viva TPS cho hiệu quả cao – Công nghệ GNSS + Công nghệSmartCheck+ _ RTK nhanh, chính xác + Công nghệ SmartTrack+ _ Thu được tín hiệu của 4 hệ vệ tinh ở tất cả các tần số + Công nghệ SmartRTK _ Kết nối được với các mạng lưới MAC, iMAX CORS – Điều kiện làm việc: + Nhiệt độ làm việc: -40°C ÷ +65°C + Độ ẩm: 100% – Giao thức – truyền dữ liệu: + Cổng RS232 + Bluetooth, Radio-link, GSM / UMTS(HSDPA) phone modems, internet …

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS TOPCON RTK GB500

MÁY ĐỊNH VỊ GPS 2 TẦN TOPCON-GB500:  + Hãng sản xuất: Topcon - Japan.   + Xuất xứ: Japan   + Chất lượng: Mới 100%.   + Bảo hành: 2 năm.TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA RTK TOPCON-GB500 Hệ thống máy GPS GB-500 của hãng Topcon cung cấp được tính năng nâng cao tần số kép, hai chùm, GPS + máy thu bảng được thiết kế bên trong chắc chắn, máy nhỏ gọn có tính năng một màn hình hiển thị Minter đơn giản với đèn LED được cung cấp theo dõi vệ tinh, pin, và tình trạng ghi âm. GB-500 có đặc điểm nổi bật: Bên trong của nó là mô hình con chip ® của chúng với 40 kênh phổ biến có thể theo dõi tất cả các tín hiệu của một trong hai tần số L1 hoặc L2 GPS. Nó kết hợp các phát minh mới của chúng để xử lý tín hiệu, giảm thiểu tác động và tính năng theo dõi co-op , Topcon GPS là sản phẩm tốt nhất trong lĩnh vực này cho tiếp nhận tín hiệu mạnh dưới tán cây và chỗ thấp

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS RUIDE RTK R90T

MÁY ĐỊNH VỊ 2 TẦN GPS RUIDE RTK R90T:  + Hãng sản xuất: RUIDE – China.   + Xuất xứ: China   + Chất lượng: Mới 100%.   + Bảo hành: 2 năm.GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS TRIMBLE RTK SPS351

MÁY ĐỊNH VỊ GPS 2 TẦN TRIMBLE-SPS351:  + Hãng sản xuất: Trimble – USA.   + Xuất xứ: USA   + Chất lượng: Mới 100%.   + Bảo hành: 2 năm. TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA TRIMBLE-SPS351:Thiết bị ứng dụng trong lĩnh vực hàng hải và các ứng dụng OEM, cung cấp độ chính xác dưới meter.Beacon này cho phép truyền số cải chỉnh mà không cần phải có thêm máy thu hoặc antenna.Kết hợp với phần mềm khảo sát thủy đạc như Hydropro hoặc Hypack có thể cung cấp dãi trị đo cho những ứng dụng ngành hàng hải như:Nạo vét Xác định tọa độ kéo thả neo Dẫn đường cho tàu, thuyền Khảo sát độ sâuSPS351 dùng kỹ thuật EVEREST giảm thiểu được ảnh hưởng của hiện tượng nhiễu đa đường, hiện tượng thường gặp ở những môi trường công trường cảng có nhiều tàu thuyền.Khả năng xuất dữ liệu tức thời MNEA tại hiện trường qua các cổng Serial, Ethernet hoặc Blutooth.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS SOKKIA RTK GRX1

MÁY ĐỊNH VỊ 2 TẦN RTK SOKKIA-GRX1:  + Hãng sản xuất: SOKKIA – Japan.   + Xuất xứ: Japan.   + Chất lượng: Mới 100%.   + Bảo hành: 2 năm.GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA RTK SOKKIA-GRX1: Nét đặc trưng cơ bản: Hệ thống máy thu GPS GRX1 GNSS của SOKKIA đem đến một cấp độ mới về tính đa dụng và linh hoạt trong các công việc đòi hỏi độ chính xác cao.Các máy thu GRX 1 có giá cả phải chăng và có được mở rộng hơn với công nghệ không dây đối với các phương thức đo RTK , như một rover hay như một máy thu Static. Hệ thống được kết hợp cùng với thiết bị điều khiển và phần mềm Spectrum Survey Field đem đến sự linh hoạt và thuận tiện. – Máy thu GPS L1/L2 với 72 kênh GPS + GLONASS + SBAS. – Tích hợp dải tần UHF và GSM đem đến sự đa dạng cho phương thức truyền dữ liệu đối với RTK , hay giữa trạm base và rover. – Công nghệ Blutooth cũng đem đến sự thuận tiện khi sử dụng thiết bị điều khiển . – Dữ liệu được lưu trong thẻ nhớ SD Card.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS HUACE RTK X91

MÁY ĐỊNH VỊ 2 TẦN HUACE GPS-X91:   + Hãng sản xuất: HUACE - China.   + XUẤT XỨ: China.   + Chất lượng: Mới 100%.   + BẢO HÀNH 2 NĂM.GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------ƯU ĐIỂM CỦA MÁY ĐỊNH VỊ GPS HUACE X91: Hai tần số thu GPS RTK GPS Huace X90 là thiết bị thu nhận tín hiệu kỹ thuật  GPS tiên tiến nhất, và có thể theo dõi các vệ tinh GPS trong điều kiện khó khăn về môi trường. Máy X91 tích hợp một máy thu GPS hai tần số, ăng ten, radio UHF, Bluetooth ® và nguồn điện  vào một đơn vị  nhỏ gọn duy nhất, làm cho công việc hiệu quả hơn và thuận tiện hơn. Với công nghệ không dây Bluetooth, bộ nhớ 64MB làm cho việc thu thập và xử lý dữ liệu dễ dàng hơn. Sử dụng X91, các điều tra viên có thể mở rộng phạm vi đo lường và giảm nhiều loại lỗi bằng cách đo với nhiều cơ sở sử dụng cùng một tần số hoặc bằng cách chèn các trạm   chuyến.

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GARMIN GPS78SC

MÁY ĐỊNH VỊ CẦM TAY GARMIN-GPSMAP 78SC:+ Hãng sản xuất: Garmin – USA+ Xuất xứ: ĐÀI LOAN + Chất lượng: Mới 100% + Bảo hành: 24 thángGIAO HÀNG MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC THANH TOÁN SAU KHI NHẬN HÀNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC GIÁ ƯU ĐÃI ------------------------------------------------------------------------------------Bộ máy GARMIN GPS-MAP 78SC và phụ kiện gồm: 1. Một máy GPSMap 78SC.2. Một túi đựng máy.3. Một sách hướng dẫn.4. Một dây deo máy. 5. Hai pin AA

Mua hàng
 
 
 
 
 
MÁY ĐỊNH VỊ GPS LEICA RTK GNSS...

MÁY ĐỊNH VỊ GPS 2 TẦN LEICA-RTK-GNSS–GS10: + Hãng sản xuất: Leica – Thụy Sỹ. + Xuất xứ: Thụy Sỹ. + Chất lượng: Mới 100%. + Bảo hành 2 năm. ƯU ĐIỂM MÁY ĐỊNH VỊ GPS Leica GNSS – GS10: Leica GNSS GS10 – Công nghệ của tương lai: Dựa trên kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về công nghệ định vị vệ tinh của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, Leica GNSS GS10 thực sự là công nghệ đón đầu, dành cho những nhà trắc địa yêu thích và ham muốn khám phá thế giới công nghệ GNSS. Thừa hưởng những công nghệ tiến tiến nhất về truyền thông như internet, truyền tín hiệu số trên định dạng CDMA, công nghệ truyền dãn không dây Bluetooth và áp dụng thành thạo công nghệ “NHÚNG”, Leica GNSS GS10 đã cung cấp một công nghệ GNSS tiến tiến nhất với các giao thức và giao diện thuận tiện cho người sử dụng. Với thiết kế ăng ten rời, Leica GNSS GS10 thích hợp cho các trạm máy Static với các lựa chọn 1 tần 2 tần hay nhiều tần số. C.TÍNH NĂNG NỔI TRỘI: – Ăng ten GNSS: + Kích thước nhỏ, nhẹ + Thu tín hiệu đẳng hướng + Độ nhạy cao – Gói hiện trường: + Thiết kế hợp lý + Linh động, phù hợp với công tác hiện trường, đo RTK – Công nghệ GNSS: + Công nghệSmartCheck+ – RTK nhanh, chính xác + Công nghệ SmartTrack+ – Thu được tín hiệu của 4 hệ vệ tinh ở tất cả các tần số + Công nghệ SmartRTK – Kết nối được với các mạng MAC, iMAX CORS – Điều kiện làm việc: + Nhiệt độ làm việc: -40°C ÷ +65°C + Độ ẩm: 100% + Chịu shock và chịu được ngâm nước 1m – Giao thức – truyền dữ liệu: + Cổng RS232 + Bluetooth, Radio-link, GSM / UMTS(HSDPA) phone modems, internet

Mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi