DỊCH VỤ ĐO ĐẠC

Định vị cọc khoan nhồi, cọc đóng, tường vây, tầng hầm

Thiết kế, xây dựng và đo đạc lưới tọa độ và độ cao chuyên dùng độ phục vụ cho công tác trắc địa công trình.
Đo đạc phục vụ định vị, thi công nhà cao tầng
Xác định khối lượng đào, đắp, diện tích cho các công trình xây dựng, khảo sát thiết kế
Đo đạc phục vụ thi công xây dựng đường giao thông, cầu, các công trình thủy lợi, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp khác.
Khảo sát địa hình các loại tỷ lệ, định vị tim mốc công trình.
Quan trắc lún, độ nghiêng và biến dạng công trình.

Đo vẽ bản đồ 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi